Doelgroepen The Art of Organizing

Er zijn veel situaties denkbaar waar mijn expertise ingezet kan worden, zowel op particulier als bedrijfsmatig niveau.

The Art of Organizing richt zich op de volgende doelgroepen: senioren, oudere mensen die verhuizen naar een kleiner appartement of verzorgingshuis, (thuiswerkende) zelfstandigen zonder personeel, mensen met drukke banen/gezinnen/gescheiden mensen, (ex) burnout- patiënten, mensen met een PGB-budget of simpelweg mensen die niet in staat zijn wanorde in huis of werk te (re)organiseren. 

In elk mensenleven ontstaan situaties waardoor men door omstandigheden het overzicht kan verliezen, bijvoorbeeld bij een (gedwongen of noodzakelijke) verhuizing, overlijden van een dierbare of een echtscheiding. Praktische zaken zijn daarbij een belasting. The Art of Organizing helpt!

In alle gevallen gaat het om drukke, ongewenste, onoverzichtelijke situaties waarin dringend orde geschapen moet worden.