Orde op zaken na een levensgebeurtenis

In ieder mensenleven ontstaan er situaties waardoor men door de omstandigheden het overzicht kan verliezen. U kunt hierbij denken aan een (gedwongen of noodzakelijke) verhuizing, overlijden van een dierbare of een echtscheiding.
Uw emoties hebben daarbij aandacht nodig… niet uw praktische zaken.
Gelukkig kunt u dit uitbesteden aan The Art of Organizing.

Hulp bij verhuizing

Verhuizing betekent een hoop regelwerk. Voor ouderen geldt soms een speciale situatie. Ze hebben bijvoorbeeld geen kinderen die hen daarbij kunnen helpen, of ze willen hun kinderen er niet mee lastig vallen.   
Wat ik doe, is het uitzoeken van spullen, begeleiding tijdens verhuizing en uitpakken van spullen in de nieuwe woning, zodat u ontzorgd wordt.
Ik kan de verhuizing organiseren en het initiatief nemen om te bepalen wat wel en niet mee kan/moet. Ik kan in het geval van een seniorenverhuizing ontzorgen wanneer er van een groot huis naar een kleinere woning of appartement verhuisd gaat worden, maar ook van het ene verzorgingshuis naar het andere. Ik kan bijvoorbeeld, gelet op dementie, de oude situatie zoveel mogelijk nabootsen in de nieuwe woonkamer en eventuele waardevolle spullen verkopen.

Praktische hulp bij overlijden

Na een overlijden moet een (groot) huis soms leeggehaald worden. Dat is vaak belastend voor nabestaanden. Ik kan hierbij een hoop werk uit handen nemen, zoals het in samenspraak met nabestaanden selecteren van waardevolle spullen en zorgen voor de verkoop ervan. Ook zorgen voor de afvoer van niet-waardevolle spullen.
Er moet in ieder geval voorkomen worden dat er waardevolle spullen weggegooid worden.

 

Praktische hulp bij een echtscheiding

Als een partner na een scheiding in het huis achterblijft, blijven er regelmatig nog veel meubels en spullen van de ex-partner achter. Als er een nieuwe liefde is en een voornemen om te gaan samenwonen, dan staan de spullen van de ex-partner in de weg. Deze situatie kom ik regelmatig tegen. Het opruimen van de spullen van de ex-partner ligt vaak gevoelig. Maar met mijn hulp en neutrale blik ruimen we zorgvuldig op. Zo ontstaat er letterlijk en figuurlijk weer ruimte voor de nieuwe relatie na een (echt-)scheiding.